mang phu nong nghiep

Màng phủ nông nghiệp

Quy cách màng phủ nông nghiệp của Vina Tân ÁLựa chọn màng phủ nông nghiệp sao cho phù hợp!Bất cứ khi nào chúng ta mua màng phủ nông nghiệp . Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của màng phủ nông nghiệp HDPE. Vì mỗi loại..
vai dia ky thuat det thong so ky thuat cua vai dia ky thuat det

Vải địa kỹ thuật dệt - Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt

Tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các loại vải địa kỹ thuật dệtLựa chọn vải địa kỹ thuật dệt sao cho phù hợp!Bất cứ khi nào chúng ta mua vải địa kỹ thuật dệt. Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của vải địa kỹ thuật...
vai dia ky thuat khong det thong so ky thuat cua vai dia ky thuat khong det

Vải địa kỹ thuật không dệt - Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật không dệt

Tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các loại vải địa kỹ thuật không dệtLựa chọn vải địa kỹ thuật không dệt sao cho phù hợp!     Bất cứ khi nào chúng ta mua vải địa kỹ thuật không dệt. Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ..
vai dia ky thuat gia cuong thong so ky thuat cua vai dia ky thuat gia cuong

Vải địa kỹ thuật gia cường - Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật gia cường

Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật gia cường Lựa chọn vải địa kỹ thuật gia cường sao cho phù hợp!     Bất cứ khi nào chúng ta mua vải địa kỹ thuật gia cường. Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của bạt địa..
tieu chuan ky thuat mang hdpe

Tiêu chuẩn kỹ thuật màng HDPE

Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPELựa chọn vải địa kỹ thuật dệt sao cho phù hợp!     Bất cứ khi nào chúng ta mua màng chống thấm HDPE dùng để lót hồ nuôi tôm, lót công trình thủy lợi, lót công trình Biogas, lót khu vực xử lý rác, lót hồ xử..
thong so bao jumbo

Thông Số Bao Jumbo

Tiêu chuẩn kỹ thuật của bao Jumbo1) Một số hình ảnh kỹ thuật của bao jumboHình 1: Chi thiết kỹ thuật của các loại bao jumbo (phần 1)Hình 2: Chi thiết kỹ thuật của các loại bao jumbo (phần 2)2) Một số thông số kỹ thuật của bao Jumbo đựng..