Từ khóa tìm kiếm: Bao jumbo

Cách chọn bao Jumbo hoàn hảo để lưu trữ và vận chuyển sản phẩm của bạn ?

Cách chọn bao Jumbo hoàn hảo để lưu trữ và vận chuyển sản phẩm của bạn ?

Bao Jumbo đựng mùn cưa, gỗ viên

Một số thuật ngữ thường dùng: bao Jumbo đựng mùn cưa hay dăm bào, bao Jumbo đựng mùn cưa ép khối hay dăm bào ép khối, bao Jumbo đựng gỗ viên hay viên nén gỗ.

Bao Jumbo đựng rác

Bao Jumbo đựng rác thải chuyên sử dụng cho các nhà máy