Từ khóa tìm kiếm: vải địa kỹ thuật

Dự án vải địa kỹ thuật TP HCM - Long Thành – Dầu Dây

Dự án TP HCM - Long Thành – Dầu Dây dài 55 km, tốc độ tối đa 120 km/h vừa hoàn tất các hạng mục để chuẩn bị cho lễ thông xe toàn tuyến ngày 8/2.