dong phan bon voi bao pp det

Đóng phân bón với bao PP dệt

QUY TRÌNH XẾP DỠ ĐÓNG BAO PHÂN BÓN VỚI BAO PP DỆT TẠI CẢNG XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ THẾ NÀO ?Phân bón : Thông qua cảng thường là phân hóa học (phân vô cơ) như: SA, DAP, Kali, Ure, … Phân bón thường được vận chuyển theo dạng hàng xá hoặc..