Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE

Lựa chọn vải địa kỹ thuật dệt sao cho phù hợp!

     Bất cứ khi nào chúng ta mua màng chống thấm HDPE dùng để lót hồ nuôi tôm, lót công trình thủy lợi, lót công trình Biogas, lót khu vực xử lý rác, lót hồ xử lý nước thải... Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của màng chống thấm HDPE. Vì mỗi loại bạt (màng) có một thông số riêng để phù hợp với mỗi loại công trình khác nhau. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các thông số kỹ thuật tiêu biểu của vải địa kỹ thuật dệt của Công ty Cổ phần tân Á để bạn tham khảo.

Thông số kỹ thuật Màng chống thấm HDPE

Hình 1: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA015

Hình 2: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA 15

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA30

Hình 3: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA30

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA 50

Hình 4: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA50

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA75

Hình 5: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA75

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA100

Hình 6: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA100

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA200

Hình 7: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA200

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA250

Hình 8: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​TA250

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA300

Hình 9: Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE​ TA300

Tư vấng màng phủ nông nghiệp HDPE

 

Gửi bình luận