Bố trí màng chống thấm HDPE của Vinatana cho Kênh, mương

 

 Description: D:\tuyen\web\trang chu\4 Giải pháp\3 giai pháp mang chống thấm HDPE cong trinh thuy loi\Chong-tham-hdpe-kenh-muong-1.jpg

 

1 Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho kênh, mương đi qua vùng địa chất có tính thấm mạnh hoặc kênh vận chuyển nước có chứa chất thải, chất ô nhiễm.

2 Hình thức bố trí:

Description: D:\tuyen\web\trang chu\4 Giải pháp\3 giai pháp mang chống thấm HDPE cong trinh thuy loi\Chong-tham-hdpe-kenh-muong-2%20-%20Copy.jpg

          (a) Bố trí màng chống thấm không có lớp bảo vệ;

          (b) Bố trí màng chống thấm có lớp bảo vệ phía trên;

          (c) Bố trí màng chống thấm có vải địa kỹ thuật lót dưới;

          (d) Bố trí màng chống thấm có vải địa kỹ thuật lót trên, dưới và có lớp bảo vệ phía trên.

 

Chia sẽ qua:

Gửi bình luận