Tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các loại vải địa kỹ thuật không dệt

Lựa chọn vải địa kỹ thuật không dệt sao cho phù hợp!

     Bất cứ khi nào chúng ta mua vải địa kỹ thuật không dệt. Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của vải địa kỹ thuật không dệt. Vì mỗi loại vải có một thông số riêng để phù hợp với mỗi loại công trình khác nhau. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các thông số kỹ thuật tiêu biểu để bạn tham khảo.

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật không dệt

Hình 1: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA07

Hình 2: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA 07

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA09

Hình 3: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA09

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA11

Hình 4: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA11

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA12

Hình 5: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA12

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA14

Hình 6: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA14

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA15

Hình 7: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA15

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA17

Hình 8: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA17

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA20

Hình 9: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA20

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Hình 10: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA22

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA24

Hình 11: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA24

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

Hình 11: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA25

Hình 12: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA25

nhận giải pháp về vải địa kỹ thuật

 

Chia sẽ qua:

Gửi bình luận