Công ty Cổ phần Vina Tân Á chăm lo đời sống người lao động

Người lao động là vốn quý, yếu tố quyết định cho sự phát triển của doanh nghiệp... là phương châm hoạt động của Công ty Cổ phần Vina Tân Á ở khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai). Vì thế, những năm qua đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động.

Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Tân Á khẳng định: “Những năm qua đơn vị không những chăm lo về đời sống tinh thần còn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về lương bổng, phúc lợi cho người lao động. Nhờ đó, họ đã gắn bó trách nhiệm của mình với lợi ích chung của doanh nghiệp, coi doanh nghiệp như ngôi nhà chung để cùng làm việc, cống hiến và phát triển. Đây chính là yếu tố chính giúp Tân Á có được những thành công như ngày hôm nay và sự phát triển bền vững trong tương lai”.

Chia sẽ qua:

Gửi bình luận