Từ khóa tìm kiếm: vải địa kỹ thuật vina tân á

Vải địa kỹ thuật trong xây dựng

Vải địa kỹ thuật Vina Tân Á được sản xuất từ polypropylen hoặc polyester, có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước. Vải địa kỹ thuật của công ty chúng tôi được sử dụng nhiều trong các ngành kỹ thuật như thủy lợi, giao thông, môi trường.