- Bao PP đựng cà phê thường chỉ có 1 lớp đơn (Không có tráng PE hoặc ghép màng OPP).

- Loại bao bì đựng cà phê này chỉ áp dụng cho in Flexo, nội dung in ấn đơn giản.

- Thông thường thành phẩm đều ở dạng bao (may đáy và miệng mở).

- Loại bao PP dệt này khả năng hút ẩm không tốt.

- Màu sắc: xanh, đỏ, vàng,...Tùy theo như cầu của khách hàng.

- Bao pp dệt đựng cà phê thường đựng 5 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg,...