Bao Jumbo cho ngành lâm nghiệp

Bao jumbo đựng mùn cưa, củi trấu

Các hàng hóa dạng mùn, viên như mùn cưa, củi trấu, cám, ...
- Các kích thước thông dụng:

  • 90 x 120 x 125 cm: 500 - 600 kg mùn cưa ép khối
  • 113 x 113 x120 cm: 500 - 600 kg mùn cưa ép khối
  • 95 x 95 x 135 cm: 450 kg mùn cưa bột

- Vải thân bao là PP dệt màu trắng hoặc vàng begie, có tráng PE, định lượng 110 - 160 gr/m2.
Miệng bao: Thướng có nắp trùm, mở 3 biên hoặc có ống nạp lớn.
Đáy bao:  Hầu hết có đáy bằng.
Quai: 4 góc cao 30cm, 750 - 1000 kgf/1 quai. Hoặc 2 quai cẩu.
Tải trọng (SWL): 400 - 800 kg. 
Hệ số an toàn (SF) thường là 3:1, 5:1.

Thường hàng hóa này có giá trị thấp nên bao jumbo sẽ có kết cấu đơn giản để giá thành rẻ, chỉ dùng 1 lần.

Ngoài ra còn có in ấn, túi tài liệu, may chống phình, chống xì.

  • Bao jumbo 1000kg

  • Bao jumbo 500kg

  • Bao container

Bao Jumbo dung gobao jumbo dung gao