Màng chống thấm HDPE lót hồ xử lý nước thải

Công ty Cổ phần Vina Tân Á kinh doanh các loại màng chống thấm HDPE lót hồ xử lý nước thải chống thấm và xử lý triệt để rác thải gây hại cho môi trường, ngăn chặn nước rỉ ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn mùi, chống ô nhiễm…

Màng chống thấm HDPE lót hồ xử lý nước thải

Nhà vòm cho khu xử lý nước thải

Màng chống thấm HDPE lót hồ xử lý nước thải

Hồ xử lý nước thải và hầm Biogas

Màng chống thấm HDPE  lót hồ xử lý nước thải 3

Bể xử lý chất thải

Màng chống thấm HDPE lót hồ xử lý nước thải

Bể chứa chất thải