Lịch sử phát triển Vinatana

LỊCH SỬVINATANA

 • 2007
  Công ty TNHH Vina Tân Á được thành lập 8/8/2007
 • 2008
  Công ty mở rộng quy mô sản xuất
 • 2009
  Ngày 9/9/2009, được đổi tên thành Công ty Cổ phần Vina Tân Á
 • 2010
  Xây dựng nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật.
 • 2013
  Ngày 16/6/2013, thành lập Vina Tân Á Hồ Chí Minh theo quyết định số 63/QĐ-VNTA của tổng Công ty.
 • 2014
  Ngày 26/8/2014, thành lập Vina Tân Á Hà Nội
 • 2015
  Ngày 27/11/2015, thành lập Vina Tân Á Kiên Giang.
 • 2016
  Công ty mở rộng sản xuất lưới che nắng, lưới che công trình, bạt che công trình.

2007 Thành lập Công ty TNHH Vina Tân Á

Công ty TNHH Vina Tân Á được thành lập 8/8/2007, lĩnh vực sản xuất của công ty là bao bì công nghiệp. Có văn phòng đại diện tại Đồng Nai.

VINA TÂN Á BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

ĐC: Lô 14A12, Đường Số 3, KCN Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel:  (061) 8825 173   -   Fax: (061) 8825 214

Description: D:\tuyen\web\trang chu\1 Giới thiệu\1Lịch sử\nha-xuong-chinh.png