Bao Jumbo đáy đóng

Bao Jumbo đáy đóng

 Hướng dẫn sử dụng: 

 

  • Đưa bao đến nơi cẩn đổ hàng
  • Rạch bao

Nếu có quai dưới đáy thì cẩu dốc ngược bao

Chia sẽ qua:

Gửi bình luận