Bao Jumbo đáy xảBao Jumbo đáy xả 1Bao Jumbo đáy xả 2Bao Jumbo đáy xả 3Bao Jumbo đáy xả 4

Hướng dẫn sử dụng:

  •  Cố định bao trên dàn xả hàng, có bệ nâng đáy. Hoặc cẩu, nâng bao lên cao 1.5m để xả hàng nếu hàng đổ ra bãi trống.
  •  Kiểm tra độ an toàn.
  •  Mở rút dây thừng, dù ở đáy, banh cánh sen để đưa ống xả ra và mở dây buộc ống xả.
  •  Xả gần hết hàng thì lắc để hàng ra hết sạch.

Bao này có thể tái sử dụng vì không phải rạch, xé bao. Có thể thanh lý.

Chia sẽ qua:

Gửi bình luận