Bao Jumbo nắp ống nạp 1

Hướng dẫn sử dụng:

  •  Cố định bao trên dàn đóng hàng.
  •  Ống nạp trùm và buộc vào lulo, phểu xả hàng.
  •  Xả hàng.
  •  Sau khi đầy bao thì di dời bao ra ngoài và buộc dây ống nạp.

 
Chia sẽ qua:

Gửi bình luận