Sản xuất và quản lý theo tiêu chuẩn ISO, QCM 100%, nhân viên được huấn luyện từ ngay khi mới bắt đầu làm việc.

Chúng tôi cam kết thực hiện:

  • - Sản xuất và phát triển các sản phẩm in, bao bì ghép màng, bao PP dệt, bao jumbo, vải địa kỹ thuật có chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao, an toàn cho sử dụng và phù hợp với yêu cầu của luật định.
  • - Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ - công nhân viên Tập đoàn Tân Á cam kết xây dựng, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HACCP, GMP. 
  • - Cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo tiến hành các hoạt động trên nguyên tắc ngăn ngừa và giảm thiểu các thiệt hại về con người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, các tác động xấu đến môi trường. Tuân thủ các quy định pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan đến an toàn vệ sinh và các khía cạnh môi trường của xí nghiệp.
  • - Thường xuyên cập nhật thông tin, cập nhật công nghệ, cải tiến các hệ thống quản lý, hoàn thiện dịch vụ, đáp ứng sự mong đợi của bạn hàng.
  • -  Đảm  bảo người lao động được đào tạo và huấn luyện các hệ thống quản lý liên quan đến chất lượng, an toàn, môi trường.
  •  
Chia sẽ qua:

Gửi bình luận