Tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các loại vải địa kỹ thuật dệt

Lựa chọn vải địa kỹ thuật dệt sao cho phù hợp!

Bất cứ khi nào chúng ta mua vải địa kỹ thuật dệt. Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của vải địa kỹ thuật. Vì mỗi loại vải có một thông số riêng để phù hợp với mỗi loại công trình khác nhau. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các thông số kỹ thuật tiêu biểu của vải địa kỹ thuật dệt của Công ty Cổ phần Vina Tân Á để bạn tham khảo.

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt

Hình 1: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt

 

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP15

Hình 2: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP15

 

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP20

Hình 3: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP20

 

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP25

Hình 4: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP25

 

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP30

Hình 5: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP30

 

Hình 6: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP35

 

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP40

Hình 7: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP40

 

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP50

Hình 8: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP50

 

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP55

Hình 9: Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật dệt PP55

 

Chia sẽ qua:

Gửi bình luận