Với những hợp đồng vừa ký mới trong tháng 6 có trị giá khoảng 141 tỷ đồng, Công ty đã ghi nhận tổng giá trị hợp đồng đã ký kết sau 6 tháng đầu năm lên mức khoảng 1.000 tỷ đồng. Các hợp đồng này hiện đang được gấp rút triển khai.

Cộng với khoảng 900 tỷ đồng những hợp đồng đã ký vào năm 2015 để chuyển sang thi công vào năm nay, tính đến thời điểm này, VINATANA đã có tổng trị giá hợp đồng gần 2.000 tỷ  đồng. Tuy nhiên, theo đúng “quy luật” thì 6 tháng cuối năm mới thực sự là thời gian để VINATANA tăng tốc khi nhiều dự án đầu tư lớn bắt đầu được triển khai.

 

Chia sẽ qua:

Gửi bình luận