Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật gia cường

Lựa chọn vải địa kỹ thuật gia cường sao cho phù hợp!

     Bất cứ khi nào chúng ta mua vải địa kỹ thuật gia cường. Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của bạt địa kỹ thuật gia cường. Vì mỗi loại vải có một thông số riêng để phù hợp với mỗi loại công trình khác nhau. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các thông số kỹ thuật tiêu biểu để bạn tham khảo.

Description: D:\tuyen\web\trang chu\5 Thông số kỹ thuật\5 Vải địa kỹ thuật gia cường\TCKT-vai-dia-ky-thuat-gia-cuong

Hình 1: Tiêu chuẩn kỹ thật vải địa kỹ thuật gia cường

 

Description: D:\tuyen\web\trang chu\5 Thông số kỹ thuật\5 Vải địa kỹ thuật gia cường\TCKT-vai-dia-ky-thuat-gia-cuong-get200.jpg

Hình 2: Tiêu chuẩn kỹ thật vải địa kỹ thuật gia cường GET 200

 

Description: D:\tuyen\web\trang chu\5 Thông số kỹ thuật\5 Vải địa kỹ thuật gia cường\TCKT-vai-dia-ky-thuat-gia-cuong-get300.jpg

Hình 3: Tiêu chuẩn kỹ thật vải địa kỹ thuật gia cường GET 300

 

 

Gửi bình luận