Tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các loại vải địa kỹ thuật không dệt

Lựa chọn vải địa kỹ thuật không dệt sao cho phù hợp!

     Bất cứ khi nào chúng ta mua vải địa kỹ thuật không dệt. Chúng ta cũng cần phải chú tâm tới các tiêu chuẩn kỹ thuật của vải địa kỹ thuật không dệt. Vì mỗi loại vải có một thông số riêng để phù hợp với mỗi loại công trình khác nhau. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các thông số kỹ thuật tiêu biểu để bạn tham khảo.

Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật không dệt

Hình 1: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA07

Hình 2: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA 07

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA09

Hình 3: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA09

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA11

Hình 4: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA11

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA12

Hình 5: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA12

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA14

Hình 6: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA14

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA15

Hình 7: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA15

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA17

Hình 8: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA17

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA20

Hình 9: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA20

 

Hình 10: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA22

 

Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA24

Hình 11: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA24

 

Hình 11: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA25

Hình 12: Thông số kỹ thật vải địa kỹ thuật không dệt TA25

 

 

Gửi bình luận